I u godini korone provodio se projekt „Međimurski info centar potrošača“

DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA uz potporu donatora u uvjetima Korona krize tijekom 2020. godine provodi projekt „Međimurski info centar potrošača“.

 Projekt predstavlja aktivnosti informiranja, edukacije i savjetovanja potrošača te unapređenje zaštite  potrošačkih prava, koje se zasniva na poznavanju potrošačkih obaveza i prava.

Projekte aktivnosti se provode preko mrežnih stranica: www.dpm.hr, www.savjetovaliste.info i www.trosilica.info, te preko profila na društvenim mrežama: Facebook, LikendIn, Twitter i Youtube.  Svu pomoć u zaštiti potrošačkih prava osim navedenog, potrošači mogu dobiti preko elektroničke pošte [email protected] i besplatnog info telefona 0800/ 42-00.

 Kroz projektnu aktivnost „Info centar potrošača“ savjetnici za zaštitu potrošača su bili na raspolaganju u lokalnim samoupravama koje podupiru Projekt u cilju posebne brige za starije i nemoćne potrošače (prema podacima JLS), na način  da su pomoć informiranja aktivisti ugroženoj kategoriji potrošača davali u njihovim domovima.  To je ostvarenje cilja Projekta da se pomoć potrošačima u zaštiti njihovih potrošačkih prava organizira uz učinkovitu suradnju JL(R)S u Društva potrošača Međimurja.  SL(R)S koje su prepoznale značaj informiranja i edukacije potrošača, te prihvatile sufinanciranje Projekta su vrlo učinkovito prihvatile takav oblik brige o svojim potrošačima i aktivno su se uključile u zaštitu njihovih potrošačkih prava.

Na taj način je provedena i zadnja aktivnost ove godine, te su u suradnji s donatorima Projekta najugroženijim potrošačima s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju danas poštom poslane čestitke za Božić u obliku pošiljke koja osim čestitke sadrži informativno edukativne materijale „Regionalna i lokalna samouprava u sustavu zaštite potrošača“ i „Javne usluge na usluzi potrošačima“, te komplet (10 kom) zaštitnih maski. U provedbu ove aktivnosti su se uključili: Međimurska županija, Grad Čakovec, te Općine: Dekanovec, Domašinec, Donji Kraljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec. Božićne pošiljke je primilo 105 potrošača.

Letak – javne usluge Letak – samouprava Pismo uz zaštitne maske

Letak – samouprava

Pismo uz zaštitne maske

Voditelj MICP

Željko Tomašić