Turističko vijeće usvojilo Godišnji program rada HTZ-a za 2021. godinu

Danas je održana online 72. sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice na kojoj su članovi vijeća prihvatili prijedlog Godišnjeg programa rada HTZ-a za 2021. godinu....