MURID: Budi sretna priča jednog medvjedića

"Budi sretna priča jednog medvjedića" je projekt Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) sa svrhom senzibilizacije i osvještavanja javnosti o važnosti rane intervencije...