Projekt Aglomeracija Križovec i Štrukovec

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće održano je danas, 27. ožujka, a na dnevnom redu bio je Zaključak o prihvaćanju/ne prihvaćanju prijave projekta aglomeracije u naseljima...