„Martinje“ kao dobar primjer suradnje Murskog Središća i Lentija kroz projekt “Cross-Cultural Tool-Kit”

Cilj projekta “Cross-Cultural Tool-Kit” (HUHR/1901/3.1.2./0159 from the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Program 2014-2020) bila je uspostaviti kulturnu, društvenu, ekonomsku i socijalnu suradnju prekograničnih gradova Lentija iz Mađarske i Murskog Središća iz Hrvatske. Suradnja se želi potaknuti kako između gradskih vlasti tako i kroz obrazovni sustav, udruge, kulturne ustanove i ostale organizacije jer se suradnjom mogu ostvariti samo dobre stvari poput napretka, međusobnog pomaganja i kopiranja dobre prakse.

Dobar primjer ostvarenja suradnje i ispunjenja cilja je Martinje koje je bilo održano zajednički u Murskom Središću i Lentiju, a želja je da se ta tradicija nastavi kroz projekte koji bi se kandidirali na slične pozive.

Na ovom linku možete vidjeti članak o prošlom „Martinju“

https://muralist.hr/kultura/martinje-u-gradu-rudara-uz-dasak-madarske-kulture/

(GMS)