UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“ OPOVRGLA GRAD MURSKO SREDIŠĆE, A GRAD JOJ ODGOVORIO

Muralist je 07. veljače objavio članak pod naslovom „Grad Mursko Središće pomaže udruge kojima je djelatnost rad s djecom s posebnim potrebama” (http://muralist.hr/politika/grad-mursko-sredisce-pomaze-udruge-kojima-je-djelatnost-rad-s-djecom-s-posebnim-potrebama/) , a taj dopis dobili smo od Grada i tako ga potpisali.

Ono što Grad Mursko Središće iznosi u njemu naišlo je na reakciju Udruge za autizam POGLED koja je na facebook stranici Muralista ostavila svoj komentar u kojem niječe da im je Grad Mursko Središće pomogao financijskim sredstvima koja navodi. Naravno da je i Grad Mursko Središće također na našoj facebook stranici odgovorio udruzi Pogled i mi sada donosimo oba komentara.

(R. Tomanić)

POGLED – udruga za autizam Grad Mursko Središće s navedenim sredstvima nije pomagao ili pomagao udruzi Pogled, već je sufinancirao mjere HZZ za pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi Mursko Središće, kojoj je osnivač. Iz teksta se može krivo zaključiti da je grad udruzi navedena sredstva donirao – a to nije tako. Grad je sufinancirao pomagače u nastavi s 50% troškova za njihove plaće a 50% je financirao HZZ. Pomagači su bili zaposleni preko udruge – mjera “Mladi za mlade” HZZ, a udruga Pogled je zapravo pomagala gradu MS isto kao i drugim općinama i gradovima da osiguraju pomagače u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju za koje sredstva nisu osigurana iz ESF. Grad MS je van tog ugovora o sufinanciranju pomagača uplatio 1.000,00 kn udruzi Pogled i to na zamolbu udruge da se refundiraju troškovi koje je udruga imala u osiguranju pomagača u nastavi zbog povećanja minimalne naknade za 106,01 kn mjesečno po pomagaču i 100,00 kn mjesečno za troškove knjigovodstva po pomagaču.

Grad Mursko Središće –  Grad Mursko Središće sa udrugom Pogled sklopio je početkom 2016. godine ugovor o sufinanciranju pomagača u nastavi i sa u članku navedena sredstva isplatio je na račun udruge Pogled i to za namjenu koju su tražili, a to je upravo ono za što su se i registrirali.
Grad Mursko Središće nije kao što navodite osnivač Osnovne škole Mursko Središće, već je to Međimurska županija. Temeljem toga Grad Mursko Središće nema nikakvu zakonsku obvezu sufinancirati istu, ali politika Grada Mursko Središće je socijalno vrlo osjetljiva i rado pomažemo bilo financijski, bilo na koji drugi način rad vaše udruge ili drugih udruga koje imaju u svom radu naglasak na pomoć djeci, a pogotovo onoj sa posebnim potrebama.
Uopće ne razumijemo tvrdnju koju ste iznjeli u komentaru da vi zapravo pomažete Gradu Mursko Središće. Prilikom donošenja odluke o sufinanciranju smatrali smo da ćemo zapravo time zajednički pomagati potrebitoj djeci. Nigdje u članku ne spominje se riječ donacija, već sufinanciranje a što zapravo u svojoj naravi i je donacija za provođenje programa udruga.
Čemu zapravo služi Vaš komentar kad u njemu ništa ne demantirate, već dapače potvrđujete podatke iz članka Grada Mursko Središće, a svrha objave članka očituje se isključivo u vidljivosti programa, a što je, kao što vjerujemo i vi znate obveza svakog projekta, pa vam predlažemo da ga vi učinite vidljivijim tako da objavite sve čimbenike koji sufinanciraju i u kojem iznosu programe vašeg rada.
Kako je suradnja udruge Pogled i Grada Mursko Središće bila bez ikakvih otvorenih pitanja, grad je ispoštovao sve preuzete financijske obveze prema vama, u najmanju ruku ovakvih nas komentari začuđuju i zasigurno ne promiču ono što bi trebali, a to je da zajedničkim snagama doprinosimo boljitku potrebite djece.
Grad Mursko Središće je u proračunu za 2017. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje vaših programa, te se radujemo budućoj suradnji na dobrobit onih kojima je i namijenjena.