23. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održati će se elektronskim putem – donosimo sve materijale

23. sjednica Gradskog vijeća će se zbog opasnosti od zaraze virusom COVID 19 sukladno Odluci o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, a koju Vam dostavljam u privitku održati elektronskim putem izjašnjavanja putem e- maila. U točki I. navedene odluke preporuča se da se sjednice skupština i vijeća održavaju kad god je to moguće putem videokonferencija ili drugih tehnologija. U uputama Ministarstva uprave za postupanje u izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS KLASA:023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine jasno je vidljivo da se u izvanrednim okolnostima kao što je epidemija COVID 19 sjednice predstavničkog tijela mogu održavati izjašnjavanjem putem e-maila posebno s obzirom na mogućnosti konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova predstavničkog tijela u njegovom radu i njihovog izjašnjavanja u tom slučaju.

Molim Vas da se sjednici odazovete na način da najkasnije do 30. studenog 2020. godine do 12:00 sati na e-mail: [email protected] dostavite Vaše glasove ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN za prijedlog odluke te Vam u privitku dostavljamo tablicu radi lakšeg glasanja. Materijale odnosno prijedloge odluka dostavljamo Vam u privitku. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima vezano za Dnevni red sjednice, stručnim službama se možete obratiti putem email-a: [email protected]

Ovim putem obavještavamo Vas da pitanja koja biste gradonačelniku mogli postaviti na aktualnom satu možete postaviti u pisanom obliku putem email-a (sukladno članku 45. vijećnik ima pravo postaviti najviše tri vijećnička pitanja dok Klub vijećnika može postaviti jedno pitanje). Gradonačelnik će sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Mursko Središće na postavljena pitanja odgovoriti u pisanom obliku te odgovor proslijediti svim vijećnicima putem predsjednika Gradskog vijeća sukladno Poslovniku najkasnije do sljedeće sjednice Gradskog vijeća. Sva pitanja postavljena na aktualnom satu zajedno s odgovorima biti će javno objavljena u medijima.

Ističemo da pitanja u sklopu rasprave vezana za točke Dnevnog reda 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće možete postaviti na gradski email ([email protected]) te ćete objašnjenja dobiti u pisanom obliku također putem email-a.

U slučaju da do 30. studenog 2020. godine do 12:00 sati na e-mail: [email protected] ne dostavite Vaše glasove ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN smatrati će se da se sjednici niste odazvali.

Predsjednik Gradskog vijeća

Zvonko Vrtarić, dipl.ing. “

MATERIJALI ZA SJEDNICU U PDF FORMATU:

1 a) Prijedlog proračuna za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. – za vijeće

1 b) Plan razvojnih programa za 2021.

1 c) Program održavanje komunalne infrastrukture 2021

1 d) PROGRAM GRADNJE za 2021

2 Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.g.

3 Odluka o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene za smještaj djece u predškolskim ustanovama na području GMS

4 Odluka o raspoređivanju financijskih sredstava za financiranje političkih aktivnosti za 2021. godinu

5 Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće

6 Odluka o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (2)

7 Odluka o dopunama Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na području GMS (1)

8 a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2020. godinu (1)

8 b) Plan razvoja sustava civilne zaštite GMS za 2021 godinu

8 c) Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2021 Grad Mursko Središće

9 Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

10 Odluka o dodjeli nagrade za osobu godine Grada Mursko Središće 2020 (1)

11 a) Odluka o dodjeli godišnje nagrade za sportašai sportašicu godine u natjecateljskoj kategoriji – pojedinci 2020 g

11 b) Odluka o dodjeli godišnje nagrade za momčad godine u natjecateljskoj kategoriji – 2020 g

11 c) Odluka o dodjeli godišnje nagrade za rekreativku i rekreativca godine – pojedinci 2020 g

11 d) Odluka o dodjeli godišnje nagrade za rekreacijsku momčad godine 2020 g

Dodatak uz točku 3. dnevnog reda Dodatak uz točku 9. dnevnog reda

Dodatak uz točku 10. dnevnog reda

Dodatak uz točku 11. dnevnog reda

ODRŽAVANJE 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA IZJAŠNJAVANJEM PUTEM E-MAILA – pravni temelj

SAZIV – GRADSKO VIJECE 2020.- 23. Zapisnik 22 sjednice Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce

1 a) Obrazloženje Proračuna za 2021