POZIV GRAĐANIMA NA JAVNU PROJEKCIJU PROJEKTA SANACIJE HRASTINKE

U petak 16. rujna održati će se u prostorijama Sobočan interijera javna projekcija za građane o sanaciji odlagališta otpada Hrastinka. Detalje donosimo u prilogu. (rt)

010203