ASFALTIRATI ĆE SE PRISTUPNA CESTA PREMA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU MURS – EKOMA

U svibnju prošle godine svečano je otvoreno prvo reciklažno dvorište u gradu Mursko Središće. Murs-ekom poduzeće za gospodarenje otpadom u njega je uložilo oko milijun kuna, od čega je jedan dio financiran beskamatnim kreditom.

unnamed-77

Međutim dio makadamske pristupne ceste koja vodi prema skladištu u vrlo je lošem stanju, pogotovo kada pada kiša te se zbog toga stvaraju velike lokve vode. Grad je tu cestu već popravljao, a zaključeno je da se ona asfaltira. U proračunu za 2016. godinu sredstva za to nisu predviđena jer je Murs-ekom zakasnio s prijedlogom, a proračun je već bio gotov.

uvodna5

Evo što nam je o tome rekao direktor Murs-ekoma Juraj Zadravec:

„Mi smo dobili građevinsku dozvolu za izgradnju garaže i skladišta kao i onu za reciklažno dvorište. Za sve to smo uredno platili komunalnu naknadu, a Grad se obavezao da će pristupnu cestu asfaltirati. Do sada se to nije dogodilo pa korisnici moraju koristiti ovu koja je stvarno u vrlo lošem stanju. K našem dvorištu gravitira 20 tisuća ljudi jer je ono predviđeno i za susjedne općine pa tim putem dnevno prođe stotinu automobila i drugih vozila. Nadam se da će se ovaj problem ukloniti čim prije jer frekvencija prometa se stalno povećava i cesta u ovakvom stanju to neće moći dugo izdržati“

unnamed-68

Izgleda da će se korisnici već od sljedeće godine voziti po adekvatnoj pristupnoj cesti jer je na 139. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana danas osvojena zamolba Murs-ekoma za uvrštenje u plan radova za 2017. godinu asfaltiranja prilaznog puta reciklažnom dvorištu na lokaciji Martinska 151a, Mursko Središće, a sredstva za isto planirat će se u gradskom proračunu za 2017. godinu.

(R. Tomanić)

sam_2939