GRAD MURSKO SREDIŠĆE: Promjena podataka vezanih uz plaćanje komunalne naknade

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Mursko Središće na svojoj 41. sjednici donio je sljedeći Zaključak vezan uz komunalnu naknadu:

Mole se građani grada Mursko Središće da temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće u roku od 15 dana od dana nastanka promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade kao što su promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine prijave Upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka,a sve u cilju ažuriranja podataka.

Ukoliko ste imali promjene, a dosada ih niste prijavili, molimo Vas da to radi ažuriranja podataka za razrez komunalne naknade u 2023. godini učinite najkasnije do 31.01.2023. godine. Podatke možete donijeti osobno u Gradsku upravu Grada Mursko Središće ili poslati na email: [email protected]

 (GMS)