15 GODINA ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA RIJEKE MURE

U ponedjeljak 18. travnja započinje u centru za posjetitelje „Mlinarska hiža“ u Žabniku obilježavanje 15-godišnjice proglašenja Značajnog krajobraza rijeke Mure od strane Skupštine Međimurske županije. Program donosimo u prilogu.

(foto: rt)

Snimka cijelog zaslona 15.4.2016. 90902Snimka cijelog zaslona 15.4.2016. 90935

02

01