Županijska staza Murska R2, Mursko Središće – Kotoriba nije vrhunski proizvod, opasna je za bicikliste, pogotovo za djecu!

To je naziv certificirane “biciklističke staze“ koja se proteže uz rijeku Muru od Grada Murskog Središća, pa sve do naselja Kotoriba. Sama trasa postavljena je od strane Turističke zajednice Međimurske županije, kao “vrhunski turistički prizvod“ sa ciljem bolje turističke ponude. Čak je njezin danjašnji direktor g. Grula, za taj izuzetni poduhvat tada primio i nekakvu nagradu (Cikloturizam).

To, da danas ta biciklistička staza većim dijelom praktično nema korisnika (osim lokalnih motocross vozača), trenutno nije tema ovog mog teksta!

Prošlo je više od 15 dana od kako se je rijeka Mura povukla u svoje korito. Međutim, odgovorni za održavanje te biciklističke staze Murska R2, nikako da dođu na tu samu stazu, pa da je osposobe ako ne za bicikliste, onda bar za šetače pasa iz okolnih naselja.

Konkretno, slučajno sam se ovih dana zatekao na području uz rijeku Muru kod naselja Podturen. Ako pratite te biciklističke putokaze Murska R2, dolaskom u Podturen kod Male Kanjiže iz smjera Murskog Središća prema Kotoribi, nakon tristotinjak metara postavljen je putokaz te vas navodi da morate preći nasip i dalje se kretati prema rijeci Muri. Na toj dionici morate proći između Dabrove grabe i Čelave grabe, kako bi stigli do bočališta, odnosno do same skele na Muri.

Upravo je ta cijela dionica u katastrofalnom stanju. Čak ni lokalni mještani ne mogu pješke preći preko nje. U međuvremenu netko “pametan“ iskoristio je priliku pa je u jednu novonastalu ogromnu rupu, nasuo građevinski otpad?

Inače ta dionica ceste posipana je sa ogromnim količinama ostataka keramičkih pločica, cigle, crijepa, betona te drugim građevinskim materijalom. Samim time takva cestovna podloga na toj dionici vrlo je opasna za bicikliste, pogotovo za djecu!

Stoga pitam mjerodavne, kada će učinkovito sanirati taj dio dionice Murska R2?

Bilo bi poželjno da se od nasipa pa sve do bočališta ukloni taj gornji sloj građevinskog otpada.

Nakon sanacija brojnih rupa, cijelu tu dionicu treba nasipati sa šljunkom i batudom, kako bi ta cesta bila prohodna za sve njezine korisnike kao što je na ostatku ceste koja direktno vodi u naselje Podturen.

Iskreno se nadam da neće biti “ping ponga“ na relaciji Općina Podturen – Turistička zajednica Međimurske županije – Hrvatske vode?

Tekst, foto: Josip Horvat Majzek