Župan Posavec proglasio prirodnu nepogodu tuče, održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede radi financijske potpore poljoprivrednicima

Župan Međimurske županije Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu tuče na zahtjev jedinica lokalne samouprave za područje gradova Mursko Središće i Prelog te općina Sveta Marija, Mala Subotica i Orehovica zbog tuče koja je tijekom prošlog tjedna izazvala materijalnu štetu na voćnjacima, povrtlarskim i ratarskim kulturama.

Naime, tuča koja je padala u srijedu, 25. svibnja te u petak, 27. svibnja 2022. godine zajedno sa olujnim vjetrom, uzrokovala je brojne štete na području Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, a temeljem prijavljenih informacija o šteti, župan Posavec je proglasio prirodnu nepogodu za područje spomenutih gradova i općina u Međimurju. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima koja će konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.

Županija priprema Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

Održan je i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede s državnim tajnikom Zdravkom Tušekom, ravnateljima uprava i predstavnicima Povjerenstva zaduženih za štete od prirodnih nepogoda, a temeljem odluke župana Vlada Republike Hrvatske već će idućeg tjedna donijeti odluku o financijskoj potpori poljoprivrednim gospodarstvima. Izradit će se program sanacije šteta kojim će se osigurati financijska sredstva za tri sjeverne županije koje su pogođene prirodnom nepogodom dok će Međimurska županija temeljem te odluke donijeti Program dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini, a koji će nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede biti osnova za raspisivanje javnog poziva na koji će se moći javiti svi oni koji su pretrpjeli štete uslijed prirodnih nepogoda.

Sve informacije o programu potpora, proglašenju prirodnih nepogoda i načinu prijave na javni poziv bit će dostupne na internetskim stranicama Međimurske županije.

Služba za poslove župana