Zelena čistka u Murskom Središću – subota 24.04.2021.g. u 09,00 sati

Zelena čistka – Let’s do it Croatia! Zajednička jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada Zelena čistka najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj, a u Murskom Središću održat će se u subotu 24.04.2021. godine.

Akcija – Zelena čistka provodit će se u prijepodnevnim satima od 09:00 do 12:00 sati. Okupljanje sudionika će biti na šetnici uz Muru. Grad Mursko Središće osigurava vreće za smeće, rukavice.

Grad Mursko Središće je i ranijih godina organizirao čišćenje svih naselja s područja grada u sklopu akcije Zelena čistka. U akciju su se uključili Mjesni odbori, gradske udruge ali i svekoliki građani.

Pozivaju se udruge, građani da se priključe u volonterski projekt Zelena čistka.

Čuvajmo okoliš.

 

(Grad Mursko Središće)