ZAKAJ SEM NEJ POPEJVALA NA LEJPOJ NAŠOJ – JEZIKOVA JUHA IVE KOPRIVE PART 18

Jo sem van negda lejpo znala popejvati, a znom i danes. Nojlepše mi se bilo drti oko pol noći na zabavaj pri Vuriju i v „Partizanu“ posle desetoga litra jer je un bil zabadav. Sij so me rado poslušali osim milicije kojoj se moj repertoar nej dopodo jer je na jemo nej bila ni jadna borbena pesma štera bi se uklopila v ime negdašnje sportske dvorane. V zatvoru sem na srečo nej završila kak jani šteri so se po središćonskaj krčmaj kurčili s Banom Jelačićom i Vilom Velebitom. Popejvali so i „zovi, samo zovi, svi će sokolovi…“ pak so v časi bili pozvoni k soco za prekršaje de ih je un odalamio s por meseci društveno korisnog rada po šumama i gorama naše zemlje ponosne.

Kak se vu Središćo sprovljalo snimanje „Lejpe naše“ sem mislila kaj mi je ve to prijlika da konačno z anonimnosti dojdem na svetla pozornice i v svojaj poznaj lejtaj osvojim kakšnega Porina. Stavros, Kalember, Škoro i Zec nebrejo mi biti nikša konkurencija pogotovo ve da je nojbojši međimurski pevec Ivan Mezga odusto jer zno popejvati samo na plejbek za razliko od urednika Međimurja Ivice Jurgeca šteri v živo lejpo popejvle, samo ga je grdo čuti.

Odišla sem tak vu gradsku upravo kaj bi se prijavila za nastop, no nej sem znala kaj mouram biti član planinarskega društva Bundek da bi mogla opče po unaj visokaj štejngaj do gradonačelnika dojti. Od sijh zaposlenih tou strmino more samo Anica prejti, a drugi do zroka dojdejo tek koli pauze za gablec. V prvoj kancelariji je bil gospon Bračko, glazbeni urednik Muralista šteri mi je odma otprto reko da je koeficijent na mene kaj bom nastupala vekši nek na Dinamo da osvoji ligo prvakov, negde oko hilado i nekaj. Nej sem se štela s tejm složiti pa sem v drugoj kancelariji pri pravniko Štefanićo poijskala drugo mišlenje. „Gospođa Kopriva, ak vas zbarejo jo vam morem samo ugovora složiti, a kak ste z Središća nebrete dobiti, kak ni drugi, nikši honorar nego vam moura biti čast zastopati naš grod besplatno. Ali na domjenko posle snimanja morete spiti i pojesti kulko očete.“ nemilosrdno me je na zemlo spustil Miljenko. Nej je štel pristati čak ni na tou kaj bi mi Marijana moje popejvanje kompenzejrala z komunalnom naknadom.

Dakle tak, šanse da popejvlem so mi na nuli, a i ak me zamejo za sedmo rezervo nado mi nikaj platili. Jedijno mi je ostalo dijti direktno k Srpoko i prejk veze dobiti pozivnico. Gradonačelnik me je lejpo prijel i da sem mo se objasnila mi je rakel da pri jemo nejma protekcije, a ak očem popejvati morem samo z Čipčijom vu zboru i tou unda dok se navčijm cejli njihov repertoar. Nej je štel zeti ni svojega brata Srokija i njegove Talismane šteri so i por ploči snimili, a z njimi je sviro i jan Makovec, pa kak bi unda zel mene. Za utjeho mi je v žep porino jano korto kojo sem z inata nej iskoristila nego bom ve cejlo tou parodo gledala na televiziji. I kaj sem na krajo zaklučila ? Negda smo smeli popejvati de smo šteli, ali nej kaj smo šteli, a danes moremo popejvati kaj bi šteli, samo nej tam de bi šteli.

I na krajo se mouram očitati na lubavne poruke koje mi pošijla Pero Ščegetavček, Muralistov dopisnik iz Zogreba. Emigriro je vu metropolu jer ga je v Središćo ni jana puca nej štela, pa se je družil samo z Matuzom. Ve je njegovo ulogo prevzel Kasalo Ivica pa je lubomoren na njega, a nej na mene. A jo za razliko od njijh dvo tu i tam nekaj dobijm. Na kladionici, se razme !

                                                                                            Vaša Iva Kopriva