Zajedničkim snagama do kvalitetnije promocije kraja uz Dravu

U srijedu, 25. siječnja 2023. godine, u prostoru Uprave Grada Preloga, održan je sastanak predstavnika Grada Preloga, Turističke zajednice Grada Preloga te općina Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Vidovec, o budućoj zajedničkoj turističkoj promociji ovoga dijela Međimurja. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sastanku su nazočili i direktorica Turističke zajednice Grada Preloga Petra Bobić, savjetnica gradonačelnika Kolareka za turizam Sandra Herman te načelnici navedenih općina, Đurđica Slamek, Bojana Petrić i Marijan Varga.

Svi će oni, na osnovama jednakopravnog partnerskog odnosa za početak krenuti u zajedničko projektno udruživanje, čime će se pokušati još više istaknuti turistički potencijali ovoga kraja kao i brojne manifestacije koje svaka od njih organizira na svom području, a osobito uz rijeku Dravu. Konačni cilj u budućnosti je organizacija jedne zajedničke turističke zajednice koja bi okupljala jedinice lokalne samouprave donjeg dijela Međimurja, nastojeći smjestiti ovo područje što kvalitetnije na turističku kartu Hrvatske.

(Grad Prelog)