ZA PSIMA POČISTIMO, A ZA KONJIMA ?

Na 36. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana 17.03.2014. donesena je sljedeća odluka.

Gradonačelnik ponavlja javni poziv građanima i obavještava vlasnike pasa koji iste šeću po  šetnici uz Muru i drugim javnim površinama, da prema važećoj Odluci o držanju kućnih   ljubimaca i postupanju s psima i mačkama, te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama na  području Grada Mursko Središće, (SGMŽ br. 16/05),  pse ne puštaju sa povodaca te da iza svog psa sam vlasnik treba počistiti nered, kako komunalni redar ne bi bio prisiljen izdavati novčane kazne za prekršitelje propisanih odredbi. Na šetnici je sve više ljudi, turista, majki sa malom djecom i gradonačelnik moli za razumijevanje problema.

Ovo upozorenje građani su prihvatili te ga se pridržavaju jer na šetnici ne nailazimo na pseće izmete. No, da li ova odluka vrijedi i za konje ? Danas smo na bivšem carinskom prijelazu i terminalu koji sada služi kao parkiralište snimili fotografije koje donosimo i na kojima se vidi da se vlasnici konja ne ponašaju poput vlasnika pasa.

Konji su prava rijetkost u našem gradu i većinom nemamo priliku da ih vidimo na našim ulicama, a ponekad samo po tragovima koje ostavljaju za sobom znamo da su tuda prošli.  (rt)

IMG_20150530_095917