ZA PREUZIMANJE NOVE OSOBNE ISKAZNICE ROK OD 90 DANA

Iz PU međimurske obvještavaju građane kako su sukladno odredbama Zakona o osobnoj iskaznici  („Narodne novine“, broj: 62/15.) dužni svoju novo izrađenu osobnu iskaznicu preuzeti u predviđenom zakonskom roku, a kako bi izbjegli poništavanje novo izrađene osobne iskaznice i ponovno podnošenje zahtjeva za njeno izdavanjem. 

Naime, člankom 14. svakom 5. navedenog Zakona propisano je da je osoba dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (u redovnom postupku protekom 120 dana, u ubrzanom postupku protekom 100 dana, a u žurnom postupku protekom 93 dana od dana podnošenja zahtjeva).

Ukoliko osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal u roku od 90 dana od proteka rokova u kojima je policijska uprava, odnosno policijska postaja bila dužna izdati osobnu iskaznicu, osobna iskaznica i podaci za aktivaciju elektroničnog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal bit će poništeni te će osoba nakon toga morati ponovo donositi zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.  (m, foto: ilustracija)