VRNULA SE JE! IVA KOPRIVA TRENER RUDORA!

Štovane čitateljke i čitatelji ! Ak ste me pozobili dozvolite da vam se još janput predstovim. Jo sem Iva Kopriva i već sademdeset lejt živijm v Središću. V svojem sem se životu čuda sega nagledala i još već toga dožijvela. Ipak sem svoje mišlenje navek mejla, makar me je za njega niko nigdor nej pijto. Stora sem puca v lejtaj, pak imam dosta časa čitati novine i gledati televizijo i po tom pitanju sem dobro informejrana.

Kak dobro znote, sem već duže vrejme v Zogrebo v šatoru s braniteljima, pak sem nej mogla pijsati za Muralist. Samo sem ga čitala pa sem dobro vpučena v se kaj se dogoja v Biogradu na Muri. No zbog jane vesti sem se odlučila vrnuti i pomoči našemo Rudoro. Je Mitić napisal kaj so smenili trenera pa ve iščejo novoga. Tej je posel kak stvoren za mane jer sam stručna i potkovana. Pred 50 lejt sem gledala storoga Pukija (onda je bil mlodi), Slaveka Teksasa, Fehera, Vranu i druge kak igrajo, pa mi nikše fifine licence ne trebajo.

Posebno sem primetila kaj novi trener mora biti mlodi i perspektivni. Kak se žene za lejta ne pijta, prvi sem uvjet ispunila. Isto tak sem i perspektivna jer z moje perspektive ne vijdim nikoga bojšega ko bi mogo Rudora otpelati vu tretju ligu. Uprava još oče kaj trener mora biti kemičar. Je Pavleković moro odijti jer je nej bilo kemije med njim i igročima. Ni tu za mene nejma problema. Kemijo me je vučil Liklin Franjo, nej v školi nego na sinokošaj!

V jeno novost pak sem nikak nej mogla poverovati. Nej vuno kaj bo se finale lige prvakov drugo leto igralo na Marso, nego v jeno još nevjerojatnijo. Matuza je dobil na kladionici! Počastil je se živo i mrtvo, ali je to za mene nej nikši dokaz jer un pijačo stalno platij. Poverovala bum dok si kupi novoga biciklina, a za ve se vozi još na storomu. Ili dok mi pošle razglednico „Pozdrav iz Rovinja“!

Primetila sem kaj je Središće se manje črleno. Stora škola je poforbana v žuto, HDZ je pred izbore delil zelene jabuke, a SDP bejle spužvice za posodo prati. Jedino Ivo Kasalo hodi v črlenoj jakni!

V grodo je čuda toga obnovljeno, od fasadi, ulici, nogostupi itd. Samo je duhovna obnova na čekanju, a dok do nje ne dojde nebo Srpok vidil Sabora.

Velijo kaj v Hlapičini i Križovcu čuda meje ljudi vmijra nek v drugim mestima. I to zbog njihove vode štera je zdrava i ljekovita. Nekše stukture so im več por pot štele zeti vodovode pa so za tou svrhu vu vodi najšli razne bakterije, dreka, naftu, alkohola i teške droge. Proglasili so vodu opasnom po život, no kak so se Hlapičonci i Križovčani nej dali nasonjkati bez snega, voda je odjenpot postala zdrava pa je ve situacija onakša kakša je bila predi neg so ih šteli prepelati žedne prek vode!

Štukovčani pak nigdi nečejo biti prvi. Ni v politiki ni v nogometu de Hajduk taktički pušta druge pred sobom i tak ima bojši pregled situacije, a se konce drži v svojim nogami. Sem mejla čuti kaj igroči treniraju tak kaj bežijo prek ceste, a uni štere kamioni ne povozijo, v nedelo igrajo v prvom sastavo. Možda bi takše treninge trebalo primeniti na naše gradske političare pa bi se onda problem prometa včasi rejšio po principu „Tko živ – tko mrtev!“

I na krajo pozdravljam svojega ljubavnika Peroja Ščegetavčeka. Žene najte mu nasjedati jer laže kak Vakula. I meni je najavio 20 centimetara!

Vaša Iva Kopriva!

620_400_1378123291grannyattitude