Vlado i Marina Hoblaj poslali potresnu poruku: Dvadesetak djece koji su iz raznih razloga trebali biti pobačeni ispunilo nam je kuću, srce i život

Moja supruga Marina Hoblaj i ja želimo javno reći da, nakon što nam je dvadesetak djece koji su iz raznih razloga trebali biti pobačeni ispunilo kuću, srce i život, te donijelo neizmjerne blagoslove, da ponosno pripadamo onoj “zaostaloj”, “srednjevjekovnoj” Hrvatskoj koja je ovih dana na stupu srama.

Želimo s ponosom reći da pripadamo onom djelu Hrvatske koja se ne boji svoje vlastite djece i koja također vjeruje u pravo na izbor – na izbor između posvojenja i udomljenja ako majka (i otac) iz bilo kojeg razloga ne mogu zadržati svoje čedo. Iz čudesnih obrata koje je Bog učinio na svakom od naše djece koja su prošla bolno iskustvo odbačenosti, želimo reći da se Bogu može vjerovati i kod najtežih dilema pred koje nespremne majke može donijeti neželjena trudnoća ili čak i moguća bolest dijeteta.

Vjerujemo da to imamo pravo reći i na temelju iskustva da je jedno od naše posvojene djece čak bilo i umrlo kod prijevremenog poroda kao posljedice neuspjelog abortusa, pa su je liječnici uspjeli oživjeti. Mi smo je dobili s vrlo lošom medicinskom prognozom, a danas je divna mlada zdrava djevojka čija ljubav, radost i sreća će vječno ostati naša privilegija, ali i oslonac mnogima koji je poznaju.

Vlado i Marina Hoblaj