Viši zdravstveni standard za građane grada Mursko Središće – nabavljen hematološki analizator i uređaj za mjerenje CRP

Za potrebe tri ambulante obiteljske medicine u Murskom Središću, Grad Mursko Središće je rebalansom proračuna osigurao sredstva za nabavku hematološkog analizatora te uređaja za mjerenje CRP s potrebitim reagensima. Odluka je donesena kako bi pacijenti tri ambulante u Murskom Središću mogli dobiti uslugu i nalaze osnovnih hematoloških pretraga bez odlaska u laboratorij u Čakovec u trajanju cijelog dana, a naročito za hitne slučajeve. Trošak potrebitog materijala i reagensa financirati će se iz proračuna Grada. Pretrage će biti besplatne za sve pacijente.

Hematološkim analizatorom i uređajem za mjerenje CRP moći će se obaviti kompletna krvna slika, 3 DKS (diferencijalna krvna slika). Krvna slika je gotova za 60 sec, a vrijeme potrebno za očitavanje CRP-a je 3 minute. Način vađenja krvi potrebno za uzorak je kapilarno.

(GMS, foto: GMS)