VIDEO U modi su nova pravila!

Povodom novih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, pokrenuli smo kampanju s ciljem informiranja i educiranja građana jer samo kad #VozimOdgovornoStižemSigurno, a u #UModiSuNovaPravila! #PožuriPolako i doznaj više!

Pogledajte video: