Veća novčana pomoć za studente s područja Grada Mursko Središće

 

Prošle je godine novčana pomoć za studente s područja Grada Mursko Središće iznosila 500,00 kn, a ove će godine rebalansom proračuna iz stavke manifestacije „Ljeto uz Muru“  biti osigurano dodatnih 100,00 kn.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti koji su upisani kao redoviti studenti u akademskoj godini 2019./2020., a imaju prebivalište na području Grada Mursko Središće.

Studenti koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 16. listopada 2020. godine na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći studenti su dužni priložiti uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2019./2020. kao redoviti studenti, presliku važeće osobne iskaznice te presliku kartice bankovnog računa.

(GMS)