Upisi u Dječji vrtić “Maslačak” Mursko Središće

Postupak upisa djece u Dječji vrtić “Maslačak” provodi se sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa Dječjeg vrtića “Maslačak” Mursko Središće. Dostava dokumentacije i prijave za upis vršiti će se od  09.05.2022. do 20.05.2022. godine. Detaljne informacije o postupku upisa te potrebnoj dokumentaciji koju treba preuzeti i dostaviti u navedenom roku možete preuzeti na web stranici vrtića https://dv-maslacak.com

Ivana Maltarić