UPISI u Dječji vrtić „Maslačak” i Područno odjeljenje Peklenica za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 25. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak” i Odluke o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021., Klasa: 601-02/20-01/47-3, Ur.broj: 2109-82/20-01 od 11.03.2020.,    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” Mursko Središće objavljuje:

              U P I S E   DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK” MURSKO SREDIŠĆE

 

                                            I PODRUČNO ODJELJENJE PEKLENICA

 

                                            ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

  I.

U Dječji vrtić „Maslačak” Mursko Središće upisuju se djeca koja  do 31. kolovoza 2020. navršavaju         jednu godinu do polaska u školu.

U Područno odjeljenje Peklenica upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju tri godine do polaska u školu.

    II.

Programi koje vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2020./2021.  su sljedeći:

— redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o

    djeci rane i predškolske dobi

– cjelodnevni – 10 satni boravak

– poludnevni –  6 satni boravak

–  4 satni boravak

— redoviti poslijepodnevni program odgojno-obrazovnog rada 

– 10 satni boravak do 20:00 sati

– produljeni boravak u jutarnjim i poslijepodnevnim satima

— programi javnih potreba

– program predškole

— Montessori program

– cjelodnevni – 10 satni boravak

– za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu

— kraći program ekološkog i folklornog stvaralaštva djece predškolske dobi

 

— program aktivnosti za primjenu Nacionalne strategije poticanja čitanja 2017.-2022., stjecanja

    pred-čitalačkih i pred-matematičkih vještina

— program ranog učenja stranog jezika ( engleski i njemački)

 

— program rada s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine.

 

  III.

Upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. vršiti će se od 18.05.2020. do 29.05.2020. godine svakim radnim danom od 8:00 do 11:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak”, Ulica Slatine 2, Mursko Središće.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 040/343 064  ili E-mail adresu maslacak@mursko-sredisce.hr.

Ivana Maltarić
Dječji vrtić Maslačak
Ulica Slatine 2
40315 Mursko Središće