Uhljebska deklaracija – NAŠ ČLAN

Sve je počelo onda kad za mene nije bilo mjesta u vrtiću.

Bio sam mali, ali vrlo svjestan i odmah su me učlanili u Stranku.

Tog momenta sam primljen u vrtić i za mene je počeo Stranački život.

U osnovnu školu primio me je Direktor Naš Član, i povjerio Učiteljici Našem Članu.

Završio sam kao odlikaš, sa svim peticama.

U srednju školu primio me je Direktor Naš Član i upoznao sa Razrednim predsjednikom Našim Članom. Bio sam odličan učenik.

Prijemni na fakultetu bio je prava pjesma – jer ga nisam ni polagao. A i zašto bih, kad su svi Dekani Naši Članovi.

Studij mi je išao izvanredno, jer sam odmah dobio popis Profesora, Naših Članova. Diplomirao sam prije roka i ujedno i magistrirao.

Počeo sam raditi u odličnoj državnoj firmi, kod Direktora Našeg Člana. I vjerovatno bih i sam  uskoro postao Direktor, da mi se nije dogodila nesreća.

Puklo mi je slijepo crijevo i hitno sam prebačen u bolnicu.

To je trebala biti rutinska bezopasna operacija, ali, nažalost, dežurni kirurg bio je Naš član! Diplomirao je također prije roka!

Tako ja također ispustih dušu prije roka…

(pripremio: Pavo Jazvić)