Udruga veterana 7. gardijske brigade “PUMA” održava svoju redovnu godišnju skupštinu

Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ poziva obitelji poginulih, preminulih i nestalog pripadnika 7. gardijske brigade „PUMA“, članove Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“, bivše pripadnike 7. gardijske brigade „PUMA“ na redovitu Skupštinu Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ koja će se održati u subotu, 15.02.2020. godine u Domu kulture u Sračincu s početkom u 10 sati.

(Udruga veterana 7. gardijska brigada “PUMA”)