Udruga slijepih Međimurske županije: Projekt „Isti smo mi, kao i svi“

Udruga slijepih Međimurske županije od 1.10.2022. do 1.12.2023. godine provodi projekt „Isti smo mi, kao i svi“ koji financira Zaklada „Hrvatska za djecu“.

Kroz provedbu projekta za slijepu djecu osigurat će se:

– edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika te individualne glazbene i matematičke poduke) koje će pomoći slijepoj djeci u svladavanju školskog gradiva,

– sportsko-rekreacijske aktivnosti (treninzi gimnastike i boksa te tečaj plivanja) kojima će se utjecati na fizičku spremnost i opće zdravlje slijepe djece,

– terapije (fizioterapija i Bowen/Emmett/Mfr) koje će se odraziti na adekvatnu rehabilitaciju slijepe djece s višestrukim oštećenjima.

Opći cilj projekta je povećati mogućnosti i kvalitetu života slijepe djece kroz aktivnosti izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava.

Specifični ciljevi projekta su:

– povećati znanje, vještine i kompetencije te unaprijediti socijalne vještine slijepe djece,

– uspostaviti suradnju pružatelja usluga i Udruge kao modela kvalitetne suradnje važnih društvenih dionika u povećanju mogućnosti i uključivanja slijepe djece.

Ciljna skupina projekta je šestero slijepe i praktično slijepe djece, uključujući i dvoje djece s višestrukim oštećenjima, starosti od 7 do 17 godina, s područja Međimurske županije.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Marija Ciglar