Učenici se vraćaju u škole 18. siječnja 2021. godine, nakon isteka zimskih praznika

Nakon što su već dva tjedna sve srednje škole na području Međimurske županije u odvijanju nastave prema C modelu, od danas su na istom odvijanju nastave i viši razredi osnovnih škola, od 5. do 8.razreda. Učenici se vraćaju u škole 18. siječnja 2021. godine, nakon isteka zimskih praznika. Uvažavajući preporuke epidemiologa te epidemiološka opterećenja koja nosi predblagdansko vrijeme, C model nastave odvija se i u predmetnoj nastavi u osnovnim školama (vjeronauk, informatika, strani jezici).

Svi građani koji trebaju informaciju ili savjet vezan uz SARS-CoV-2 mogu kontaktirati Pozivni centar na broj 040 386-835, svakodnevno od 8:00 do 20:00 sati, uključivo subotom i nedjeljom. Pozivni centar ima i Dom zdravlja Čakovec na broju 040 372-372, koji je dostupan od 7:00 do 15:00 sati na koji se mogu dobiti sve informacije vezane uz funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite.

UO za poslove župana