U SKLOPU PROJEKTA „GRADSKI RADIO“ SRPAK POSJETIO RADIJSKI STUDIO U BELIŠĆU

Na samom početku devedestih godina Grad Mursko Središće bio je predvodnik medijskih inovacija pa je tako u gradu djelovala prva televezija po imenu Muravizija. Nažalost zbog tadašnjih nedorečenih propisa, Domovinskog rata i ostalih otvorenih pitanja je taj dobar projekt prestao sa radom. Nekoliko godina unatrag svjedoci smo uspješnosti i potrebe za brzim i kvalitetnim prijenosom informacija, a nadasve promocije gradskih udruga, društava, mjesnih odbora, gradskih projekata i svega ostaloga što čini segmente života jedne lokalne zajednice, a što se iskazalo kroz kvalitetno djelovanje udruge Muralist koja vodi internetski portal na korist Grada Murskog Središća, a i okolnih općina. Moguće zaživljenje gradskog radia sve to bi dodatno obogatilo. Prije samo tjedan dana gradonačelnik je održao sastanak sa ravnateljicom Agencije za elektroničke medije na kojem su prezentirani koraci koje je potrebno poduzeti da gradski radio krene sa emitiranje. S obzirom da je Grad Belišće prije par godina osnivao gradski radio, na prijedlog Agencije za elektroničke medije,  gradonačelnik je posjetio radijski studio Grada Belišće te održao sastanak sa direktoricom Marinom Novoselnik.

02

Direktorica i suradnici upoznali su gradonačelnika sa procedurom osnivanja i poslovanja gradskog radija, financijskom konstrukcijom. Agencija za elektroničke medije uputiti će dopis prema HAKOM-u da se očituju da li postoji slobodna frekvencija za gradski radio, a ukoliko neće biti slobodne frekvencije pokrenuti će se postupak oko dogovora sa susjednim državama Slovenije i Mađarske o dobivanju iste. Po dobivanju odgovora Agencija će obavijestiti gradonačelnika o postupanju daljnjih koraka oko osnivanja gradskog radia. Ukoliko postoji slobodna frekvencija Agencija za elektroničke medije raspisati će Poziv za iskazivanje javnog interesa za osnivanje gradskog radia na koji se mogu javiti udruge, građani, gospodarski i pravi subjekti, javne institucije i dr. Po završetku poziva za iskazivanje javnog interesa Agencija će izraditi studiju isplativosti i raspisati će se Poziv za dobivanje koncesije na koji se mogu javiti sve pravne, fizičke osobe i udruge.

(tekst i foto GMS)

01