U Međimurju roditelji besplatno borave uz dijete u bolnici zahvaljujući sufinanciranju Međimurske županije i Županijske bolnice Čakovec

Međimurska županija jedna je od rijetkih županija u Hrvatskoj u kojoj roditelji besplatno mogu boraviti uz svoje dijete u bolnici. Ova mjera uvedena je prije tri godine, zahvaljujući dobroj suradnji Međimurske županije i Županijske bolnice Čakovec koje zajedno snose trošak boravka roditelja uz bolesno dijete, a župan Međimurske županije Matija Posavec i ravnatelj Županijske bolnice Čakovec dr. Igor Šegović potpisali su Sporazum o sufinanciranju pratnje djeteta u bolnici za 2022. godinu.

Inicijativa kojom se roditelje u potpunosti oslobađa plaćanja boravka s djetetom u bolnici potaknuta je namjerom da se roditeljima i djeci što više olakša boravak u bolnici. S ciljem da financijski rastereti roditelje, Međimurska županija je 2018. godine započela sa sufinanciranjem troška boravka koji iznosi 262,50 kuna, a 2019. godine uveden je novi nadstandard zahvaljujući kojem jedan roditelj ima pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju bez obzira na dob bez ikakve naknade.

U 2021. godini na Odjelu pedijatrije Županijske bolnice Čakovec hospitalizirano je 1 381 pacijenata, a na smještaj uz djecu svake se godine odlučuje sve više roditelja, posebice nakon mjere besplatne pratnje. U 2021. godini 885 roditelja bilo je smješteno uz svoju djecu, od toga 265 majki dojilja.

Roditelji su u sobi smješteni sami sa svojim djetetom, a planiranom rekonstrukcijom Odjela pedijatrije izgradit će se dodatni prostori i sanitarni čvorovi čime će se uvelike podići standard zbrinjavanja djece u Županijskoj bolnici Čakovec.

Služba za poslove župana