Tri ambulante u M. Središću dobivaju od Grada hematološki analizator te uređaj za mjerenje CRP-a

Za potrebe triju ambulanta obiteljske medicine u Murskom Središću Grad Mursko Središće će rebalansom proračuna osigurati sredstva za nabavku hematološkog analizatora te uređaja za mjerenje CRP-a s potrebitim reagensima te će im iste uređaje dati na korištenje.

Ova odluka donesena je kako bi pacijenti triju ambulanta u Murskom Središću mogli dobiti uslugu i nalaze osnovnih hematoloških pretraga bez odlaska u laboratorij u Čakovec u trajanju cijelog dana, a naročito za hitne slučajeve. Trošak potrebitog materijala i reagensa financirati će se iz proračuna Grada te će biti besplatan za pacijente. Odluka o odabiru uređaja donijeti će se nakon analize istih s liječnicima obiteljske medicine u Domu zdravlja Mursko Središće.

Ovo je jedan od zaključaka 54. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Srdišće koja je održana danas 25. ožujka.

(rt, foto: rt)