Tretiranje larvi komaraca na području grada Mursko Središće

 Bioinstitut Čakovec i Zavod za javno zdravstvo dva puta su obišli područje grada kako bi se evidentirale lokacije koje je potrebno tretirati kako bi se spriječila velika najezda komaraca. Do sada su stručne službe dva puta izvršile tretiranje larvi komaraca na području grada.

Zavod za javno zdravstvo i Bioinstitut u stalnom su kontaktu s gradom Mursko Središće u svezi mogućih lokacija tretiranja larvi ili ličinki komaraca na području grada Mursko Središće.  Pravovremeno će se izaći na teren da se tretiraju i odrasli komarci ako se ukaže potreba.

(Grad Mursko Središće, foto: arhiva Muralista)