TKO ĆE NAS SPAŠAVATI U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA, POPLAVA, POTRESA, EPIDEMIJA…?

Na temelju čl. 7 Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije gradonačelnik Dražen Srpak donio je Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće.

B

U prilogu donosimo imena koordinatora, nositelja i izvršitelja koji su zaduženi da interveniraju u slučaju velikih nesreća koje bi mogle zahvatiti Grad Mursko Središće.

(rt, foto Tin Tomanić)

0102

C

A