SVETI MARTIN NA MURI Skelarenje proglašeno nematerijalnim kulturnim dobrom i upisano u Registar

Tradicija i umijeće skelarenja u kontinentalnoj Hrvatskoj proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom i upisana u Registar kulturnih dobara RH

U Sveti Martin na Muri, na čijem se području nalaze čak dvije tradicionalne skele stiglo Rješenje o proglašenu tradicije i umijeća skelarenja u kontinentalnoj Hrvatskoj koje će ovim povodom imati priliku dalje promicati i svojim aktivnostima podizati javnu vidljivost kulturne baštine uključivanjem u turističke, biciklističke i ine programe te rute.

Tradicija i umijeće skelarenja u kontinentalnoj Hrvatskoj tiču se skele, tradicionalno zvane i brod, kao plovila namijenjenog prijevozu ljudi, životinja, vozila i robe s jedne na drugu obalu rijeke Mure. U prošlosti građene od drvenog materijala, danas su skele uglavnom sastavljene od dva čelična pontona povezana čeličnom platformom pokrivenom daskama ili limovima. Skela se između dvije riječne obale danas pokreće pričvršćena za razapeto čelično uže, (prije je korišten debeli konop) koristeći snagu vodenoga toka, a upravlja se kormilom. Platforma skele ograđena je ogradom, a za ulaz i izlaz postoje dvije nasuprotne rampe. Put između dvije obale prijelazi se za svega nekoliko minuta. Skela može imati i brodarevu kućicu za držanje potrepština, grijanje i zaklon brodara od vremenskih neprilika.

Unatoč svim neprilikama koje hirovita, virovita i nepredvidiva rijeka Mura sa sobom nosi, Općina Sveti Martin na Muri uspješno održava i ulaže u 2 tradicionalne riječne skele koje zaista služe na ponos lokalnoj zajednici i posjetiteljima čije zadovoljstvo je nemjerljivo.

David Novinščak, mag. oec.

TZ Sveti Martin na Muri