Suradnja je ključ razvoja

Na području grada Mursko Središće postoji šest mjesnih odbora. Mjesni odbor je najniži oblik mjesne samouprave kroz koji mještani zadovoljavaju svoje osnovne komunalne potrebe. Suradnja između jedinica lokalne samouprave te mjesnih odbora je ključ bržeg i boljeg razvoja, a što je evidentno zadnjih šest-sedam godina otkako su na čelu, uglavnom u drugom mandatu, osobe koje su aktivne u svojim naseljima kroz udruge, vjerske zajednice te su svojim osobnim angažmanom doprinijele tome da se njihova naselja razvijaju brže i sistematičnije.

Suradnja s Gradom i gradonačelnikom je odlična, a sva naselja su kroz ove godine bila mjesto realizacije mnogih projekata. Po svim naseljima obnovljeni su i dograđeni društveni domovi, gradile su se pješačko biciklističke staze i nove ulice, udruge su dobivale kapitalne donacije, ulagalo se u vatrogastvo, obnavljani su vjerski objekti, uređene su grobne kuće i groblja, rješavala se oborinska odvodnja, a mjesta su uređena i puna cvijeća. Da bi se takav trend razvoja nastavio potrebni su redoviti kontakti te je upravo u tom cilju danas gradonačelnik održao sastanak s predsjednicima mjesnih odbora.

Tema sastanka bila je analiza dosad učinjenog ove godine te mogućnost daljnjih aktivnosti po naseljima. Na sastanku je također analizirano punjenje proračuna te eventualna potreba za njegovim rebalansom u smislu ili odustajanju od nekih projekata ili pak moguće planiranje i realizacija nekih novih projekata. Tako je dogovoreno da će se u Murskom Središću završava se uređenje ulica Slatine i Matije Gupca, adaptirat će se zgrada stare škole, uređuje se zid urni na groblju u Murskom Središću, na ponovljeni natječaj LAG-a, Grad Mursko Središće aplicirao je projekt „Javno dječje igralište“ koje će biti smješteno uz rudarsku etno kuću, sredstvima iz proračuna Grada ugradit će se nova vanjska stolarija, a u idućim godinama završit će se kompletni projekt uređenja i opremanja rudarske etno kuće.

U naselju Peklenica očistit će se i produbiti kanal u Mlinskoj ulici, uređuju se dječja igrališta, uređuje se pil u centru naselja te će se urediti put prema ŠRD Karas-u. U Hlapičini će  se izgraditi pješačko biciklistička staza prema Vrhovljanu, uredit će se pročelje fasade na društvenom domu, postavit će se fontana kod crkve, posadit će se drveća lipe kod „gmajne“ te urediti okolica kod kapelice sv. Križa.  Kreće se s pokretanjem aktivnosti oko uređenja fasade na društvenom domu u naselju Križovec. U Štrukovcu će se sanirati cesta i otvoreni kanal u naselju Ror, dokupit će se snaga struje u društvenom domu te će se postaviti jedno kombinirano dječje igralo na dječjem igralištu kod društvenog doma. Zbog više objekata koji nisu legalizirani u naselju Sitnice postavit će se javna česma u tom djelu naselja kako bi mještani imali pitku vodu. Isto tako, uredit će se malonogometno igralište i postaviti jedno kombinirano dječje igralo.

(GMS)