Strani državljanin na privremenom radu u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravištem u Međimurskoj županiji pozitivan na COVID 19 virus

Strani državljanin na privremenom radu u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravištem u Međimurskoj županiji pozitivan na COVID 19 virus.

Nalazi svih jučer uzetih uzoraka u ZZJZ Međimurske županije su negativni, dok je iz ZZJZ Varaždinske županije javljeno je da je jedan uzeti uzorak pozitivan. Riječ je o državljanu Sjeverne Makedonije na privremenom radu u Republici Hrvatskoj s boravištem prijavljenim u Međimurskoj županiji. Danas je uzeto 46 , a do sada  ukupno  2370 uzorka.

Epidemiološka situacija u Međimurju je i dalje iznimno povoljna, a Stožer civilne zaštite i dalje poziva građane na dosljedno poštivanje svih propisanih mjera HZJZ.

 

UO za poslove župana