Što je Bog u Bibliji rekao o seksu? Ne lijegaj s muškarcem kako se lijega sa ženom!

Ovaj kratki tekst donosimo bez komentara iako će nas sigurno mnogi napadati. Citiramo samo Božju riječ iz Biblije.

Ne lijegaj s muškarcem kako se lijega sa ženom! To bi bila grozota.

Da nisi legao ni s jednom životinjim-od nje bi postao nečist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opačina.

Ta svim su se tim onečišćavali narodi koje ja ispred vas tjeram. I zemlja je postala nečista. Zato ću kazniti njenu opačinu i zemlja će ispljuvati svoje stanovnike.

Vi pak držite moje zakone i moje naredbe: ni jedne od tih opačina nemojte počinjati – ni vi ni stranac koji među vama boravi. Jest, svi koji bi počinili bilo koju od tih zloća bit će odstranjeni od svog naroda.

Zato držite moje zapovijedi: ne podajte se ni jednom od ovih odvratnih običaja što su se održavali prije vas, tako se njima nećete onečistiti.

Ja sam Jahve, Bog vaš!