STARTAJU MAŽORETKINJE I GRADSKI VIJEĆNICI !

UDRUGA MAŽORETKINJA MURSKOG SREDIŠCA
sa krajem ljetne pauze i pocetkom nove školske godine krece sa daljnjim radom i treniranjem.

Treninzi se i dalje održavaju :

UTORAk 17,00 do 18,30 (vrticka skupina DVD-M.S. )
UTORAK 19,00 do 20,00 i CETVRTAK 18,00 do 19,00 (01. do 06.razred sportska dvorana M.S.)
PETAK 20,00 do 21,30 (DVD -M.S. 07.razred pa nadalje)


Već krajem rujna čeka nas gostovanje na reviji mažoretkinja Sv.Martin na Muri,a pocetkom mjeseca prosinca slavimo naših 
velikih 15 godina od osnivanja.
Sve zainteresirane djevojčice i dječake koji su željnji druženja,plesa,učenja mažoret koraka,rada sa štapom,
plesnim rekvizitima te rada u timu pozivamo da nas dođu pogledati i pridruže nam se.

Text:Podgorelec Lara

 

Na osnovu članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/2009)

 

S A Z I V A M

2.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće,

koja će se održati dana 04.09.2013. godine (srijeda)

s početkom u 17,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

 

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.         Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine,

            (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen i voditeljica Kraljić Marija),

2.         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u JLS Međimurske županije za Grad Mursko Središće u razdoblju od 2010. do 2011. godine, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen i voditeljica Kraljić Marija),

3.         Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

4.         Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

5.         Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

6.         Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

7.         a) Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

8.         a) Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva,

b) Prijedlog Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva Grada Mursko Središće i  prednika Grada s rokovima čuvanja,  

(materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen)

9.         Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za:

            – gospodarstvo,

            – kulturu i obrazovanje,

            – međunarodnu suradnju,

            – ekologiju i zaštitu okoliša,

            – mladež,

            – predškolski odgoj,

 

 

            – proračun i financije,

            – prostorno planiranje,

            – ravnopravnost spolova,

            – turizam,

            – sport,

            – umirovljenike i branitelje,

            – poljoprivredu,

– povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda,

(materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

10.       Prijedlog kandidata za suca porotnika na Županijskom sudu u Varaždinu, (materijal u prilogu, obrazloženje – pročelnik Štefanić Miljenko),

11.       Odlučivanje po zamolbi trgovačkog društva METSS d.o.o. Čakovec za oslobođenje od plaćanja zakupnine za poslovni prostor u Štrukovcu za razdoblje od 24 mjeseca, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

12.       Rasprava o postavljanju video nadzora na šetnici uz rijeku Muru te u centru u Murskom Središću, (obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

13.       Prijedlog zaključka o određivanju visine iznosa naknade za rad predsjednika VMO Peklenica, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

14.       Prezentacija rekonstrukcije Selske ulice i autobusnog kolodvora u Murskom Središću, (materijal na sjednici, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

15.       Prijedlog izmjene Odluke o prodaji nekretnina unutar obuhvata detaljnog plana uređenja gospodarske zone „Brezje“, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen),

16.       Prijedlog – opći uvjeti i mjerila za provođenje natječaja za obavljanje građevinskih poslova na području Grada Mursko Središće, (materijal u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Srpak Dražen).

 

 

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 (g. Bojan Bračko – referent za informiranje-administrator) ili 370-782 (g. Miljenko Štefanić – tajnik-pročelnik Ureda Grada).

 

 

S poštovanjem.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.