SREDIŠĆANCI AKTIVNO SUDJELOVALI NA “VODNOM VALU 2013” U ZAGREBU

U Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu Fran Krsto Frankopan u Zagrebu, jučer je održana Računalno – simulacijska vježba Vodni val 2013. za područje Međimurske županije  i Varaždinske županije u kojoj su sudjelovali Stožeri i Zapovjedništva Civilne zaštite ovih županija.

Iz Međimurske županije osim županijskog, sudjelovali su i  Stožeri i Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Mursko Središće, kao i Općina Podturen, Kotoriba i Nedelišće.

U cjelodnevnoj vježbi simulirana je obrana od poplave, odnosno razlijevanja rijeka Mure i Drave, te spašavanje i zbrinjavanje ljudi, stoke i materijalnih dobara, koja je na kraju vrlo uspješno obavljena, na veliko zadovoljstvo Državne uprave za spašavanje kao i međimurskih i varaždinskih stožera i zapovjedništava.

U Izvješću ljudi iz Državne uprave za spašavanje koji su nadzirali vježbu naglašeno je kako je stožerni rad bio na zavidnoj visini, te da su ispunjeni svi postavljeni zadaci, te će se kao takvi moći primjenjivati i u stvarnosti, ako zatreba.

 

Ekipa Grada Mursko Središće, Dražen Srpak, Zvaonko Vrtarić, Bojan Bračko, Antun Šimunić, Miljenko Planec, Juraj Zadravec, Rajko Bogdan, Miljenko Vrbanec i Stjepan Mesarić, briljantno je odradila svoj posao, pokazavši iznimno poznavanje situacije, točnim rasporedom ljudi na obrambenim zadacima u trenucima pristizanja vodenog vala, te razlijevnja Mure i spašavnja ljudi i materijalnih dobara. Jednako tako Središćanci su se iskazali poznavanjem Koordinantnog sustava, odnosno zemljovida ugroženog područja. (S. Mesarić)