SNIJEG RAZVESELIO DJECU – POLICIJA KONTROLIRA ZIMSKU OPREMU NA VOZILIMA

Mursko Središće se jutros probudilo s bijelim ogrtačem što i nije iznenađenje jer su nam prognostičari takvo vrijeme najavljivali nekoliko dana. Snijeg nam i nadalje pada, pa ga ima ponegdje i do dvadesetak centimetara. 

U više navrata najavljivali smo kako će nam u petak pasti snijeg. To se i dogodilo. Na području međimurskog kraja od jutarnjih sati pada snijeg koji bi prema najavama prognostičara trebao padati i u subotu.


Iz Zimske službe Županijske uprave za ceste poručuju kako su prvi snijeg dočekali u punoj pripravnosti. Od voditelja Stjepana Marčeca saznajemo da je stanje u prometu zadovoljavajuće i sve županijske ceste su prohodne. Na prometnicama ima kašastog snijega, u prometu nema većih zastoja, no valja biti oprezan u vožnji.


Ceste se čiste prema prioritetima, a u ovim trenucima na terenu je osam ralica s posipačima, dva kombi vozila s posipačima i još tri ralice. Dodatni problem stvaraju grane na cestama koje se lome zbog težine snijega, pa je jedna ekipa angažirana na uklanjanju istih. Marčec kaže kako nam je do sada palo 10 centimetara snijega.


Županijska uprava za ceste Međimurske županije gospodari sa ukupno 221,9 km županijskih cesta i 231,7 km lokalnih cesta, kako u ljetnim tako i u zimskim uvjetima. Održavanje svih cesta povjereno je ugovorom između Županijske uprave za ceste Međimurske županije i zajedničkog ponuditelja TEGRA d.o.o. Čakovec i Pavlic-asfalt-beton Goričan.


Održavanje ceste u zimskim uvjetima vrši se prema određenim stupnjevima pripravnosti, a same dionice cesta održavaju se prema unaprijed određenim razinama prednosti i služnosti. Cesta se za vrijeme zimskih uvjeta, sukladno pravilniku održavanja javnih cesta, smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Zimska oprema

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 51/10., 84/10. i 145/11.) propisano je sljedeće:

– Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

– Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

– Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.

– Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo s obzirom na svoje tehničke karakteristike može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirane da izdrže onaj dio najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja koje se na njih oslanja.

– Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).

Bez zimske opreme isključenje i novčana kazna

– Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

– Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

– Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo s ugibališta i sličnih mjesta.

– Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

– Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 5.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 7.000 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje tri negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.  (foto Tin Tomanić, Anđelko Jurak)