SMRAD NA NOVOM DIJELU OBALOUTVRDE

Na proljeće je završena izgradnja novih 400 metara obaloutvrde koja se nadovezuje na šetnicu uz rijeku Muru u Murskom Središću. Radove je obavila Vodogradnja iz Varaždina, a troškove u iznosu oko 2 milijuna kuna platile su Hrvatske vode. Ova obaloutvrda napravljena je tako da se njome može šetati kao i šetnicom pa tu mogućnost koriste mnogo građani koji tako traže bar malo osvježenja u ove vruće i sparne dane.

Upravo od njih primili smo primjedbe na jedan dio nove obaloutvrde na kojem se stvorila smrdljiva lokva koja dotječe iz cijevi za oborinske vode. Građani pretpostavljaju da netko ovaj odvod koristi da u njega pušta kanalizaciju pa zbog toga i dolazi do smrada. Pitanje koje postavljaju je zašto se do Mure nije iskopao mali jarak pa bi ova voda ušla u rijeku i ne bi se zadržavala u lokvi ili još bolje, zašto cijevi nisu spojene  izravno u Muru pa do ovakvih po šetače neugodnih situacija ne bi došlo.

Ne sumnjamo da će nakon ove primjedbe građana gradske vlasti brzo reagirati i riješiti ovaj mali problem na opće zadovoljstvo.

(rt, foto A. Jurak)

13569917_977626725668492_748371534_o

13579918_977626812335150_46924693_o

13556016_977626985668466_690327702_o