SMOKE ON THE WATER NA GRADSKOJ ŠETNICI UZ MURU

Nema nikakve bitne razlike između magle i oblaka visoko na nebu. Kad se oblak nalazi u blizini ili na površini tla ,mora ili rijeke naziva se maglom. Najobičnija magla je ona koja se vidi noću i rano izjutra u nizinama i nad manjim vodenim površinama.

 

 

Magla obično nastaje kad hladne zračne struje s visine naiđu na topliju površinu zemlje ili vode. Magle su u jesen vrlo česte, jer se zrak iz dana u dan brže hladi nego zemlja ili voda. Predvečer, za vrijeme tihih noći, na niskim mjestima u blizini zemlje često se stvara tanko pramenje magle.

 

 

Nakon visokog vodostaja Mure i njenog izlijevanja iz korita na pojedinim mjestima u gradu, gradsku su šetnicu pohodili mnogi građani sa djecom gdje su uživali u zaista prekrasnom prizoru. Iznad same površine rijeke stvorio se fenomen koji se ne viđa u poslijepodnevnim satima. Oblaci magle visoki nekoliko metara zaista su pružili nesvakidašnji ugođaj koji možete vidjeti na fotografijama Tina Tomanića.

 

                                                                            (R. Tomanić)