Slobodno parkiranje na prostoru župnog dvora iza crkve sv. Ladislava i Marije Kraljice u Murskom Središću

Obavještavamo vas da se na prostoru župnog dvora kod crkve sv. Ladislava i Marije Kraljice u Murskom Središću dozvoljava slobodno parkiranje za osobna vozila građana osim za vrijeme održavanja svete mise ili vjerskih manifestacija. U tu svrhu postaviti će se prometni znakovi koji označavaju da je tu parking mogući i dozvoljeni.  Ujedno zahvaljujemo župniku Tomislavu Antekoloviću na ustupljenom parkingu.

 

 GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 (foto: A. Jurak)