Rudarska etno kuća polako poprima konačni izgled – postavljen zeleni krov

Rudarska etno kuća u Martinskoj ulici u Murskom Središću sve više poprima izgled svoje buduće  namjene. Kako je do sad izgrađena potpuno nova, s pripadajućim objektima očito je da će za kratko vrijeme zasjati u punom sjaju kako bi poslužila  svojoj  svrsi edukaciji mladih, a i prisjećanju mještana M. Središća  kao i okolnih mjesta  na jedan ne tako davni način života ovoga kraja.

Sigurno je da će još više uveličati i turističku ponudu našega  grada.  Ovih dana na krovištu trijema Etno kuće postavlja se zeleni krov što je danas vrlo rijetko i sigurno predstavlja djelić naše povijesti i mlađim generacijama i onima koje dolaze ispričati će priču kako se nekada gradilo i živjelo. Zeleni krov je dio ove faze, a postavlja ga tvrtka Bauder iz Zagreba. Trošak postavljanja dio je sadašnje faze u iznosu od 327.015,00

Prema riječima gradonačelnika Dražena Srpaka nakon završetka ove faze, predviđena je još jedna završna faza , za koju su sredstva odobrena 300.000,00 kuna kroz Lokalnu akcijsku grupu Međimurski bregi i doli dok će se još dodatnih 200.000,00 namaknuti iz drugih izvora.

Završetkom ovog za Mursko Središće reprezentativnog objekta, naš kraj dobiti će u vrlo kratkom vremenu uz  Dom rudarstva u M. Središću te u Peklenici jedan zaokruženi prikaz načina života naših predaka. U sklopu same etno kuće  planiraju se izgraditi vanjski WC – i, proširiti  dječje igralište te tako stvoriti uvjeti za cjelodnevni boravak obitelji .

(GMS, Marta Tuksar)