RIJETKO VIĐENO U MURSKOM SREDIŠĆU – KRAVE NA ISPAŠI

Krave su stoljećima bile hraniteljice obitelji. Nekada ih je u Središću imalo gotovo svako domaćistvo, a oni imućniji mogli su si priuštiti i konje. Susretali smo ih svakodnevno na našim cestama i putevima kako vuku zaprežna kola ili na obližnjim pašnjacima gdje su bezbrižno uživale u svježoj travi. Danas su postale gotovo raritetne domaće životinje koje mlade generacije mogu vidjeti na slici, televiziji ili uskoro možda samo u zoološkom vrtu.

Možda ćemo ih morati i zaštititi da bi opstale kako je to učinjeno sa međimurskim konjem, a slika bosonoge djece koja ih vode na pašu nepovratno je izgubljena. Zbog toga prizor koji smo jučer snimili u Murskom Središću na potoku Gornjeg kraja djeluje nekako nestvarno. Nekoliko krava zadovoljno je paslo visoku travu u prekrasnoj prirodi, dokazujući da u gradu ima još ljudi koji ih cijene i koriste u današnje vrijeme za dobivanje svježeg i zdravog mlijeka.

(Anđelko Jurak)

02

03

04