RAMPA NA CESTOVNO-PRUŽNOM PRIJELAZU U M. SREDIŠĆU 2019. GODINE

Danas 06. veljače održana je 150. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće na kojoj je gradonačelnik Dražen Srpak primio na znanje očitovanje HŽ-a (HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12, Zagreb) na zahtjev Grada Mursko Središće za postavljanje rampe na cestovno-pružnom prijelazu u Murskom Središću, u kojem HŽ navodi da je postavljanje rampe na željezničko-cestovnom prijelazu pruge u Murskom Središću u planu 2019. godine, sa čime je Grad suglasan.

Grad Mursko Središće dodatno od HŽ Infrastruktura Zagreb traži i inzistira na postavljanju svjetlosnih prometnih znakova upozorenja dolaska na prugu u Murskom Središću, te napominje da upravljanje prugom nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave već je HŽ dužan svjetlosne prometne znakove financirati i postaviti o svome trošku.

(R. Tomanić, foto: Pejac, A. Jurak)

02-48