Radovi na novim prostorima HGSS Stanice Čakovec

Na prostoru bivše čakovečke vojarne u Centru znanja Međimurske županije u tijeku su građevinski radovi na izgradnji novih prostora HGSS stanice Čakovec. Vrijednost cijele investicije iznosi 3,5 milijuna kuna, a izgradnja centra financira se sredstvima HGSS-a i sredstvima Međimurske županije. Međimurska županija donirala je zemljište i dozvole za korištenje prostora bez naknade te riješila svu komunalnu infrastrukturu. Objekt nove stanice HGSS Čakovec bit će veličine 360 m², a služit će kao obučni centar za timove za spašavanje u kojem će HGSS timovi iz Hrvatske, ali i okolnih država prolaziti programe i edukacije poput potraga u ruševinama, vođenja akcija spašavanja, vještinama snalaženja na divljim vodama i mnoge druge. HGSS Stanica Čakovec jedna je od najaktivnijih na području Hrvatske. Sudjeluju u osiguravanju brojnih manifestacija i događaja u Međimurju, a zahvaljujući njihovoj intervenciji spašeni su brojni ljudski životi.

Služba za poslove župana