PU MEĐIMURSKA Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje u Policijskoj upravi međimurskoj za nekoliko radnih mjesta

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-14 od 18. svibnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu međimursku

 1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
  – stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj,
  stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • područje: magistar prava
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit II. razine
 1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA
  – računovodstveni referent – blagajnik – 1 izvršitelj,
  stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine
 1. POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE
  – daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj,
  stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine
 1. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ČAKOVEC
  – daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj,
  stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine

Više informacija o raspisanom natječaju saznajte na POVEZNICI.

(PU međimurska, foto: ilustracija)