PSI NAPADAJU I GRIZU GRAĐANE – KAZNE ZA VLASNIKE KOJI IH DRŽE BEZ NADZORA

Postupanje sa kućnim ljubimcima.

 

         Poštovani.

 

         Upozoravaju se i mole građani da svoje kućne ljubimce ne puštaju bez nadzora, te da sa njima postupaju u skladu s propisima o držanju kućnih ljubimaca, a gradonačelnik Grada Mursko Središće nalaže Komunalnom redarstvu da se u problemu pasa lutalica ili pasa bez nadzora prema vlasnicima istih postupa prema svim važećim propisima.

         U protekla dva dana zabilježena su i prijavljena dva slučaja napada i ugriza pasa od kojih je jedan slučaj završio sa ozljedama.

         Stoga se svi vlasnici kućnih ljubimaca mole da drže svoje kućne ljubimce pod nadzorom, te se time spriječe takvi neželjeni događaji, a i represivna postupanja komunalnog redara.

 

S poštovanjem.

 

 

                                                GRADONAČELNIK: Dražen Srpak