Protiv pojedinih poštara primjedbe ima cijeli grad!

Gotovo svi građani Grada Mursko Središće žale se na rad pojedinih poštara koji donose poštu u njihove kuće. Radi se o tome da pisma ostavljaju umetnuta na ogradi kakva god ona bila pa ih ljudi nekad i ne primijete ili ih odnese vjetar ili ih smoči kiša ili…

Svi oni imaju uredno postavljene poštanske sandučiće na kućama koji su samo nekoliko metara udaljeni od ograde pa im nije jasno otkud takva osornost i neodgovornost, još jedanput napominjemo pojedinih poštara, a ne svih.

Također kod dostave preporučenih pisama, pošiljki ili paketa niti ne zvone na kućna vrata nego samo ostave obavijest o prispijeću istih tako da građani tek drugi dan moraju u poštu po nešto što im je trebalo biti uručeno u ruke.

O tome smo razgovarali s jednim zaista revoltiranim građaninom koji nam je rekao:

„To traje već duže vrijeme, a zbog toga sam morao promijeniti i ogradu. Naime prije sam imao onu od živice u koju su poštari gurali poštu koja je ili nestala u toj živici ili je pala na cestu pa nekad nisam dobio neke račune ili važne obavijesti.

To više nisam mogao trpjeti pa sam uputio žalbu njihovoj centrali u Čakovcu. Uskoro je došao jedan njihov djelatnik koji je sve provijerio i osobno mi kazao da sandučić ne moram imati na ogradi, koju sam u međuvremenu promijenio, nego da poštari moraju pisma ubaciti u poštanski sandučić koje ljudi imaju na svojoj kući, a kod predaje preporučenih pošiljki moraju dobro provijeriti ima li koga kod kuće, a ne samo ostavljati obavijesti o prispijeću pisma ili paketa.“

„Do kada ćemo to trpjeti?“ upitao je na kraju.

(tekst i foto: rt)