Promocija kampanje ”Postani policajac-policajka”

U Gospodarskoj školi u Čakovcu, srednjoškolcima predstavljeno zanimanje policajac/policajka

U utorak, 14. veljače 2023. godine u poslijepodnevnim satima u Gospodarskoj školi u Čakovcu, provedena je promocija kampanje ”Postani policajac/policajka”.

Promociji su prisustvovali učenici drugog razreda, smjer Tehničari za cestovni promet. Učenicima je prezentiran sadržaj svih uputa i uvjete Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka koje moraju zadovoljavati kandidati , odnosno da moraju:

 •             biti državljani Republike Hrvatske,
 •             imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
 •             biti mlađi od 28 godina na dan početka nastave,
 •             imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 •             ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 •             biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i
 •             nisu članovi političkih stranaka.

Naglašeno im je da tijekom školovanja dobivaju:

 •             udžbenike, nastavni materijal, pribor, školsku torbu, sportsku opremu,
 •             dodatno osiguranje,
 •             mjesečnu stipendiju,
 •             smještaj i prehranu,
 •             sudjelovanje u radu policijskog zbora i tamburaškog orkestra,
 •             omogućavanje nastavka trenažnog procesa športašima,
 •             svu potrebnu policijsku opremu i odoru i
 •             siguran posao u MUP-u.

Upućeni su da se polaznici i polaznice nakon završenog Programa primaju u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Polaznici na početku školovanja s Ministarstvom unutarnjih poslova zaključuju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uređuju se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka. Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primaju se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, što se tiče programa srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja za zanimanje policajac/policajka, upisom učenika u treći razred isti su upućeni da moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 •             biti državljani Republike Hrvatske,
 •             imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2),
 •             završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar,
 •             imati ocjenu iz vladanja uzoran,
 •             biti mlađi od 19 godina na dan početka nastave,
 •             imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 •             ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 •             biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 •             nisu članovi političkih stranaka

Također osigurano im je sljedeće:

 •             udžbenici, nastavni materijal, pribor, školska torba, sportska oprema,
 •             dodatno osiguranje,
 •             mjesečna stipendija,
 •             smještaj i prehrana,
 •             sva potrebna policijska oprema i odora,
 •             sudjelovanje u radu policijskog zbora i tamburaškog orkestra,
 •             omogućavanje nastavka trenažnog procesa športašima i
 •             osiguran posao u MUP-u.

Nastava se izvodi po Strukovnom kurikulumu policajac/policajka temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja. Učenici na početku školovanja s Ministarstvom unutarnjih poslova zaključuju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Osim navedenog, sukladno potpisanom Sporazumu između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, jedan dio učenika školuje se za zanimanje „pravosudni policajac“, nakon čega im se omogućuje zaposlenje u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Za promociju su korišteni i video uradci koje je na korištenje dala Policijska akademija u svrhu promocije Kampanje.

Učenici su upućeni su da sve informacije mogu potražiti  i na internetskim stranicama policijska-akademija.gov.hr i ostalim stranicama navedenim na letku koji su im ostavljeni na korištenje i Policijskoj upravi međimurskoj za sva ostala dodatna pitanja.
(tekst i foto: PU međimurska)